Flu-Ace rookgascondensor

Verlaag uw energie- en productiekosten met Flu-Ace. De Flu-Ace biedt de industrie een innovatieve oplossing voor escalerende energiekosten en draagt bij aan het verminderen van emissies.

Offerte opvragen
Flu-Ace rookgascondensor

Warmterecuperatie uit processen en rookgassen

Flu-Ace technologie verbetert het rendement van ketel- en procesinstallaties, verschaft een significante terugverdientijd en vermindert emissies.
Tot wel 90% van de warmte die normaal door de schoorsteen verloren gaat wordt door de Flu-Ace weer teruggewonnen. Dit is mogelijk door het unieke ontwerp,
van direct contact van rookgas met vloeistof, waarbij zowel de voelbare als de latente warmte teruggewonnen kan worden, zelfs bij sterk wisselende belastingen.
Daar waar een grote behoefte is aan continue warmte op een temperatuurniveau van 55°C (standaard) tot 90°C een waarbij een groot aanbod van een continue
stroom van restwarmte uit rookgassen of procesdampen beschikbaar is, komt de Flu-Ace het meest tot zijn recht.  
De FLU-ACE kan ook worden gebruikt om warmte terug te winnen uit stroomopwekkingssystemen, afvoer van verdamper- en drooginstallaties en andere industriële warmtebronnen zoals stoom- en warmwaterketels van enig vermogen.

Warmterecuperatie

Zeker 80 tot 90% van de warmteverliezen uit stoomketels kan met eenvoudige, rendabele en bewezen technieken gerecupereerd worden.

Het Sankey diagram laat zien dat  bij nog vele stoomketelinstallaties bij 100% brandstofinput nog maar 70% tot 80% van deze energie nuttig aangewend wordt en dat dus tot wel 30% van deze toegevoerde energie als verloren beschouwd moet worden. Van deze verliezen zijn zeker ruim 80% terug te winnen met de inzet van GEM Venturi condenspotten en de Flu-Ace rookgascondensor.

Warmte en water kan teruggewonnen worden uit:
- stoomketels
- warmwaterketels
- afgassenketels
- WKK installaties
- verbrandingsinstallaties
- procesdampen / koeltorens

Aanwending gerecupereerde warmte:
- proceswater voorwarming
- CV water
- zwembaden voor ziekenhuizen
- luchtverwarmers
- voorschakeling stoomheaters
- drogen van biomassastromen

Flu-ace application transparant bg

Werking Flu-Ace

Hoe werkt de Flu-Ace® en hoe worden energiekosten verlaagd?

Warm water wordt geproduceerd doordat rookgassen van stoomketels en WKK of procesdampen in de Flu-Ace worden afgekoeld en waterdamp wordt gecondenseerd. De dampen ofwel rookgassen stromen vanuit de onderzijde van de toren naar boven in tegenstroom met het van boven in de toren toegevoerde koude proceswater. Beide stromen ontmoeten elkaar in midden van de Flu-Ace. Het warme water (55°C) wordt onder in de toren in een opvangbak verzameld waar het water eventueel chemisch kan worden behandeld voor de juiste PH waarde en waarbij vaste stoffen kunnen neerslaan. In een rookgaskoeler tussen het bestaande rookkanaal en de Flu-Ace kan de temperatuur van het warme water eventueel met een warmtewisselaar verder verhoogd worden tot bijvoorbeeld 90°C. De Flu-Ace maakt gebruik van pompen met variabel toerental om het niveau in de warmwater opvangbak op niveau te houden.  

Regelkleppen regelen de distributie van het primaire water naar warmtewisselaars. De Flu-Ace kan indien nodig voorzien worden van een toerengeregelde ventilator in de inlaat ofwel uitlaat van de toren. De ventilator handhaaft automatisch de meest optimale statische druk in de inlaat van de toren om te voorkomen dat processen, waarvan de gassen onttrokken worden, niet verstoord of beïnvloed worden. Het warme water kan aangewend worden voor verwarming van een secundaire verwarmingskringloop of gebruikt worden voor suppletiewater voorwarming. Ook kan de warmte gebruikt worden in een secundair circuit gevuld met glycol voor de verwarming van luchtverwarmers of voor de voorverwarming van verbrandingslucht. De unieke interne constructie van de Flu-Ace draagt bij aan een maximale condensatie en warmteoverdracht. Het zorgt voor een onbelemmerde stroom van vloeistoffen en gassen door de toren, waardoor men van een continue bedrijfsvoering, met gelimiteerde stilstand, verzekerd is.

Conventionele  technieken om warmte terug te winnen vereisen voor elk kanaal een specifiek toestel of warmtewisselaar, dit in tegenstelling tot de Flu-Ace. De wisselende stroom rookgassen of dampen uit de diverse kanalen van meerdere toestellen kan effectief verwerkt worden door één enkele Flu-Ace. Dit betekent een lagere investering, lagere bedrijfskosten en een snellere terugverdientijd (ROI) met de Flu-Ace. Dit positieve effect houdt zeer lang aan door de lange levensduur van de Flu-Ace welke doorgaans langer is dan 20 jaar. De teruggewonnen warmte met de Flu-Ace kan ook gebruikt worden in de Thermal Energy’s lage temperatuur Dry-Rex™ droger voor biomassa. Het droogproces met lage temperatuurwarmte draagt bij aan de vorming van een efficiënte brandstof voor biomassa verbrandingsinstallaties. Bovenstaand een schematische opstelling van 3 stoomketels, Flu-Ace en Dry-Rex biomassadroger

Voordelen

Kenmerken en voordelen Flu-Ace

Kenmerken Flu-Ace

  • Reduceert het energieverbruik van met gas, olie en biomassa gestookte installaties met 15% tot 35%
  • Reduceert broeikasgassen en andere emissies en zorgt proportioneel voor verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen
  • Genereert standaard watertemperaturen van 55°C; tot 90°C bij een alternatief ontwerp
  • Recupereert tot 4 keer meer warmte dan conventionele recuperatie of economiser systemen. Warmte direct inzetbaar voor proceswater en verwarmingsdoeleinden
  • Recupereert en condenseert tussen tot meer dan 90% van de waterdamp die normaal via de schoorsteen afgevoerd wordt, water dat opnieuw in processen gebruikt kan worden
  • Naast een efficiënte warmteterugwinning wordt tevens een effectieve emissiereductie gerealiseerd met slechts één enkele rendabele Flu-Ace unit
  • Geen corrosie en lekkages van pijpen zoals bij conventionele systemen met direct contact warmtewisselaars
  • Gehele unit uit roestvast staal 304 (alternatief SS316)
  • Een terugverdientijd van tussen de 1 en 3 jaar en doorlopende besparingen gedurende de 20 jarige levensduur

Bij de inzet van schone brandstoffen, zoals aardgas, is het in veel gevallen mogelijk om het hete water direct in het proces of in de ketelinstallatie in te zetten zonder gebruikmaking van additionele warmtewisselaars.
Een modern besturingssysteem garandeert een optimale en veilige werking van de Flu-Ace.
Als een neveneffect van warmteterugwinning verschaft de Flu-Ace u een substantiële bonus namelijk het reduceert vervuilende emissies met een factor die gelijk of groter is dan die van de bereikte energiebesparing.

Wie is Thermal Energy Int.?

Thermal Energy International Inc. (TEI) met hoofdkantoren in Canada en de UK is de fabrikant van onder andere de GEM Venturi condenspot, de Flu-Ace rookgascondensor en andere warmte recupererende systemen.

TEI is een beursgenoteerde onderneming en is een gevestigde wereldwijde leverancier van gepatenteerde en bewezen oplossingen voor energie-efficiëntie en emissiereductie voor de industriële en institutionele sectoren. TEI bespaart haar klanten geld en verbeteren hun winst door hun brandstofverbruik en hun CO2-uitstoot te verminderen. Tot de klanten behoren een breed scala van productiebedrijven van klein naar groot, maar ook een groot aantal Fortune 500 en andere toonaangevende multinationale ondernemingen in een breed scala van industriële sectoren, wereldwijd.

De gepatenteerde producten besparen en recupereren tot wel 80% van de verspilde energie van processen en ketel- en stoominstallaties en voeren deze energie vervolgens weer in de processen.

Thermal Energy is ook een volledig erkend professioneel ingenieursbureau en kan geavanceerde diensten op het gebied van proces- en applicatie-engineering aanbieden.

Door een unieke mix van eigen producten te bieden, samen met proces-, energie-, milieu- en financiële expertise, is Thermal Energy in staat om unieke en significante financiële- en milieuvoordelen te bieden aan haar klanten.

www.thermalenergy.com

Wilt u vrijblijvend advies of een offerte opvragen?

Neem dan contact met ons op

Offerte aanvragen