Disclaimer

De op deze website opgenomen gegevens worden uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden.
SynTherm besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op deze site bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid waarmee dit gedaan wordt, kan SynTherm niet garanderen dat alle getoonde informatie geheel juist, volledig dan wel actueel is.

SynTherm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website opgenomen informatie.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn op al onze offertes, op alle gegeven en ontvangen opdrachten en overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van toepassing. De genoemde voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.
KvK : 08096184 Veluwe en Twente

Metaalunievoorwaarden 2019.pdf