Email | Disclaimer
Flu-Ace Rookgascondensor
Warmterecuperatie uit processen en uit rookgassen van stoomketels


Flu-Ace technologie verbetert het rendement van ketel- en procesinstallaties, verschaft een significante terugverdientijd en vermindert emissies. Tot wel 90% van de warmte die normaal door de schoorsteen verloren gaat wordt door de Flu-Ace weer teruggewonnen. Dit is mogelijk door het  unieke ontwerp, van direct contact van rookgas met vloeistof, waarbij zowel de voelbare als de latente warmte teruggewonnen kunnen worden, zelfs bij sterk wisselende belastingen.

  • Daar waar een grote behoefte is aan continue warmte op een temperatuurniveau van 55°C tot 90°C een waarbij een groot aanbod van een continue stroom van restwarmte uit rookgassen of proces- dampen beschikbaar is, komt de Flu-Ace het meest tot zijn recht.  
• 

 

 

Verlaag uw energie- en productiekosten met Flu-Ace:

 

  • Reduceert het energieverbruik van met gas, olie en biomassa gestookte installaties met 15% tot 35%;
  • Reduceert broeikasgassen en andere emissies en zorgt proportioneel voor verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen;
  • Een terugverdientijd van tussen de 1 en 3 jaar en doorlopende besparingen gedurende de 20 jarige levensduur;
  • Genereert standaard watertemperaturen van 55°C; tot 90°C bij een alternatief ontwerp;
  • Recupereert tot 4 keer meer warmte dan conventionele recuperatie of economiser systemen. Warmte direct inzetbaar voor proceswater en verwarmingsdoeleinden;
  • Recupereert en condenseert tussen tot meer dan 90% van de waterdamp die normaal via de schoorsteen afgevoerd wordt, water wat opnieuw in processen gebruikt kan worden;
  • Naast een efficiënte warmteterugwinning wordt tevens een effectieve emissiereductie gerealiseerd met slechts één enkele rendabele Flu-Ace unit.
  • Geen corrosie zoals bij conventionele systemen met direct contact warmtewisselaars
  • Gehele unit uit roestvast staal 304 (alternatief SS316)
 
De Flu-Ace biedt de industrie een innovatieve oplossing voor escalerende energiekosten

 

Bij de inzet van schone brandstoffen, zoals aardgas, is het in veel gevallen mogelijk om het hete water direct in het proces of in de ketelinstallatie in te zetten zonder gebruikmaking van additionele warmtewisselaars.
Een modern besturingssysteem garandeert een optimale en veilige werking van de Flu-Ace.
Als een neveneffect van warmteterugwinning verschaft de Flu-Ace u een substantiële bonus nl. het reduceert vervuilende emissies met een factor die gelijk of groter is dan die van de bereikte energiebesparing.

 

Meer Flu-Ace Rookgascondensor »