Email | Disclaimer
GEM Venturi Condenspotten voor Stoom- & Condensaatsystemen

De meest efficiënte en betrouwbare condenspot.
Stoombesparing en verlaging van CO2 emissies. 

 

Het belangrijkste kenmerk van de GEM Venturi condenspot is dat deze geen bewegende delen heeft. Deze condenspot is uitermate geschikt voor processen met wisselende belastingen en drukken en staat bekend om zijn energie- en onderhoudsbesparende eigenschappen. Vanwege het ontbreken van bewegende delen kan deze condenspot niet verzaken waardoor oa. stoomverlies of stuwing van condensaat kan ontstaan. Stoombesparingen bij projecten liggen in de regel tussen 10 en 20%. Deze besparingen zijn aantoonbaar en blijvend! Ook zijn geen onderdelen meer benodigd en wordt de condenspot met een 10 jarige prestatiegarantie geleverd.

Bekijk deze animatie over de werking van van de GEM Venturi condenspot.
Vaak ligt echter de grootste besparing bij procesoptimalisatie. Door een meer gelijkmatige en effectieve condensaatafvoer zonder drukwisselingen,  aan/uit regelingen als gevolg van het werkingsprincipe van mechanische condenspotten, verlopen processen sneller, effectiever en gelijkmatiger.


De enige condenspot die procesvolgend werkt! 

Enkel de vlotter condenspot benadert de werking van een GEM Venturi condenspot echter dan moet de vlotter condenspot eerst aan vele voorwaarden voldoen. De vlotterpot moet nl. het juiste binnenwerk voor betreffende applicatie hebben, juiste orificemaat, juist gemonteerd zijn, geen versleten onderdelen hebben, voldoende belast worden, het proces moet een rustig verloop hebben, er mogen geen snelle drukveranderingen plaatsvinden zoals bij waterslag, etc.  Aan al deze voorwaarden kan een vlotter condenspot in de praktijk vrijwel nooit voldoen! Met de GEM Venturi condenspot worden al deze problemen ondervangen daar de GEM condenspot door de leverancier per applicatie gedimensioneerd wordt, er geen slijtage en veroudering optreedt en de condenspot uit dikwandig of uit volmateriaal RVS geproduceerd wordt. In 25 jaar tijd is nog niet één GEM condenspot vervangen vanwege slijtage door erosie!

Conventionele condenspotten hebben een aanzienlijk energieverlies doordat zij meestal niet geïsoleerd, slecht gedimensioneerd zijn en verkeerd toegepast worden. Uiteindelijk zullen alle conventionele condenspotten binnen afzienbare tijd verzaken, stoom gaan lekken en problemen in uw processen veroorzaken. Laat u informeren over de Kosten van falende condenspotten en het voorkomen van stoomverlies.

 

Test de GEM Venturi condenspot. "No Cure, No Pay" !  

Wij bieden u met behulp van het GEM Condensaat Retoursysteem een permanente oplossing voor deze problemen, op maat. Wij brengen 40 jaar kennis en praktische ervaring in op het gebied van stoomtechniek, waaronder de toepassing, implementatie en het functioneren van condenspotten in stoomsystemen. Middels een terugverdientijd rekenmodule maken wij inzichtelijk hoe snel deze oplossing is terug te verdienen. Meestal binnen 1 à 2 jaar! Informeer uw adviseur over het latente besparingspotentieel binnen uw bedrijf. Indien uw adviseur dezelfde doelen als u nastreeft is deze graag bereid om emmertesten of bemeterde testen, met onze begeleiding, bij u ter plaatse uit te voeren.   

Wij doen dat kostenloos.

 

GEM Venturi condenspotten vinden inmiddels al 25 jaar hun toepassing in vele stoominstallaties wereldwijd, in alle industrietakken en in alle soorten processen. Vele bedrijven en menig multinational, waaronder vele voedingsmiddelen- en pharmaceutische bedrijven, hebben de GEM Venturi condenspot na uitvoerige testen en meetsessies inmiddels als standaard ingezet. Zie hiervoor onze Referentielijst 

De GEM condenspot is winnaar van vele awards waaronder de "Food Processing Award".

 

Normering en mentaliteitsverandering

De inzet van GEM venturi condenspotten draagt bij aan de invulling van convenanten met de overheid en energiebesparingsnormen zoals ISO 50001. 
Energiemanagementsystemen zoals ISO 50001 verbeteren de efficiëntie van het energieverbruik, reduceren daarmee de kosten en brengen de uitstoot van broeikasgassen terug. Door monitoring van bestaande systemen, door te focussen op duurzame effectieve maatregelen voor energiebesparing en door bij investeringen te kijken naar de CO2 footprint van componenten en systemen zal de GEM Venturi condenspot aanzienlijk betere en langdurige resultaten opleveren dan door op de oude vertrouwde weg door te gaan. Het gaat tenslotte om een mentaliteitsverandering!
Energiebesparing resulteert uiteindelijk in lagere kosten waardoor bedrijven een betere concurrentiepositie krijgen. Momenteel is de verwachting dat door milieubelastingen en CO2 heffingen de energieprijzen binnen de komende 10 jaar zullen verdubbelen!

 

Wat kunnen wij en het GEM Condensaat Retoursysteem u bieden? 

Het stappenplan:

♦  Audit van het stoomsysteem en vooral het stoomdistributienet om aan te geven waar verbeteringen
    mogelijk zijn.
♦  Inventarisatie met statusrapport van de condenspotten.
♦  Emmertest om u persoonlijk deelgenoot te maken van het efficiencyverschil tussen een voor u “goed”
    werkende conventionele condenspot en een GEM condenspot. Wij tonen aan dat conventionele

    condenspotten inefficiënt werken en enorme energieverbruikers zijn.
    Uit verzamelde rapportages van emmertesten van de laatste jaren blijkt dit verschil gemiddeld 26% te

    bedragen.
    Bij vrijwel nieuwe condenspotten bedraagt dit verschil tussen 5 – 10%! 

    Dit tonen wij in uw aanwezigheid aan! Emmertesten voeren wij kostenloos uit.

    Lees over het Energieverlies van nieuwe condenspotten
♦  Het uitvoeren van een bemeterde test op een grote stoomverbuiker of afdeling. 
    Dit kan eventueel in overleg op “no cure, no pay” basis.
♦  Offerte met rentabiliteitsberekening.
♦  Ondersteuning bij het verkrijgen van eventuele subsidies.
♦  Ondersteuning bij de installatie en controle na installatie.
♦  Ondersteuning tijdens de 10 jarige garantieperiode.
♦  Indien u na afstemming overgaat tot de invoering van het GEM Condensaat Retoursysteem zijn
    de eerste twee items kostenloos.

 

 

 

Wat zijn de kenmerken en voordelen van het                   

GEM Condensaat Retoursysteem: 

♦  Energiebesparing: GEMs hebben geen bewegende delen die kunnen falen waardoor de condenspot
    open blijft staan. Stoombesparingen zijn blijvend en bedragen tussen de 10 - 20% gemiddeld
    bij normaal onderhouden stoomsystemen. Kijk hier voor kosten van falende condenspotten
♦  Onderhoudsbesparing: GEMs hoeven niet meer vervangen of gerepareerd te worden.
♦  Procesoptimalisatie: betere warmteoverdracht, hogere temperaturen en meer batches door
    continue afvoer van condensaat (geen open/dicht acties). Geen lekkende condenspotten meer
    die de werking van andere processen kunnen beïnvloeden.
♦  Reproduceerbaarheid van processen: GEM is procesvolgend vanwege het ontbreken van een regelend
    orgaan en slijtende delen (geen 2 kapiteins op één schip).

♦  Breed inzetbaar: GEMs kunnen in principe voor alle processen toegepast worden, ook voor clean steam

♦  Geluidsemissie: GEMs produceren geen hinderlijke geluiden

♦  Uniformiteit: Uw gehele stoominstallatie voorzien van één hetzelfe type en merk condenspot

♦  Tijdwinst: Geen terugkerende gesprekken meer met leveranciers

♦  Compacte bouwvorm: Vooral voor de grotere aansluitmaten zijn GEMs aanzienlijk kleiner van formaat

    en lichter van gewicht. Voorbeeld: bij een capaciteit van 100 ton/h weegt de condenspot nog geen 10

    kilo!
♦  Voorkomen van kostbare surveys: met een simpele lasergun kan de werking aangetoond worden.
♦  Financieel rendement: over minimaal de garantieperiode van 10 jaar bespaart u op stoom, voedings-

    water, chemicaliën, ketelcapaciteit, onderhoud, vervanging, productieverlies, gevolgschades, etc.
♦  Aantrekkelijke terugverdientijden: gemiddeld tussen de 1 en 2 jaar per project. Incidenteel soms enkele

    weken!
♦  Verlaging van druk in condensaatsysteem: vanwege het uitblijven van stoomlekkages.
♦  Lagere retourtemperatuur van het condensaat. U kunt weer thermisch ontgassen!
♦  Verminderen van de milieubelasting zoals CO2 uitstoot. U hoeft geen of minder CO2 emissierechten
    in te kopen.
♦  Minder spuiverlies: door het voorkomen van stoomlekkages hoeft er minder suppletiewater gemaakt
    te worden. Minder suppletiewater betekent een lager chemicaliënverbruik.
♦  Door stijgende brandstofprijzen en milieubelastingen stijgen uw energiekosten niet meer explosief.
♦  Het visuele aspect: grote stoompluimen geven de indruk van “bad housekeeping”.

♦  Robuust: bestand tegen waterslag
♦  Levensduur: GEMs worden geleverd met een 10 jarige functionele garantie.

♦  Duurzaam: De levensduur bedraagt enkele tientallen jaren.

♦  Isolatie: GEMs mogen geïsoleerd worden wat niets aan de werking afdoet.
♦  Materiaal efficiency: u hoeft niet elke paar jaar uw condenspotten te vervangen. 
♦  Veiligheid: de GEM condenspot kan niet plots open gaan staan; lagere druk in het condensaatnet.
♦  Concurrentieoverweging: verlaging van de kostprijs van uw product. Uw concurrent past al GEMs toe!
♦  Verminderen of voorkomen van waterslag: kostbaar, hinderlijk en zelfs gevaarlijk. De GEM condenspot

    is ongevoelig voor waterslag.    

♦  Kwaliteit: GEMs worden enkel uit RVS geproduceerd, meestal geschikt voor een veel hogere

    temperatuur en drukklasse dan waarvoor toegepast. Ook geen bruine roestplekken meer op

    tegelvloeren.
♦  Bijdrage aan invulling van convenanten met de overheid zoals Meer Jaren Afspraken en de
    Wet milieubeheer.

Vanwege het ontbreken van bewegende delen zijn bovenstaande voordelen permanent.

 

Omdat overschakeling van conventionele condenspotten naar GEM Venturi condenspotten een permanente oplossing is, zou men deze verandering niet als een vervanging maar als een project kunnen beschouwen. Projecten kunnen dan uit de besparingen gefinancierd worden.

 

Informatie over de werking, kenmerken en voordelen van de GEM Venturi condenspot kunt u vinden onder nieuws en downloads op deze website of op de GEM website: werking gemtrap

Neem contact met ons op voor een persoonlijk en gratis advies: info@syntherm.com

   

Leverprogramma GEM venturi condenspotten:

 

   ♦  Voor schroef, las, flens en Try Clover verbindingen

       Universele leidingconnector

   ♦  DN15 t/m DN100

   ♦  Capaciteiten > 70 ton/h per condenspot

   ♦  Met 3.1.B Certificaten

   ♦  Enkel uit RVS 303 of 316

   ♦  Voor verzadigde en oververhitte stoom; clean steam

   ♦  Tot  PMA 100 barg en TMA 500°C
 

 

                        

 

 

GEM: Permanente oplossingen voor Stoom- en Condensaatsystemen

                           GEMs are made by Thermal Energy Int.


                Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
               Waar een wil is, is een duurzame weg!


Top 10 energiebesparende maatregelen voor vergunningplichtige industriële bedrijven.
Download hier de publicatie van DCMR - CE Delft over "Laaghangend fruit in de industrie"Condenspotmetingen? Stoomcursus? Validatie stoomsysteem? Rendementsverbetering?

Energy Technology Services is uw onafhankelijke partner voor:

Condenspotmetingen, advies en technische ondersteuning met betrekking tot inspecties, ontwerp, troubleshooting voor uw totale stoominstallatie. Van gasstraat, stoomketel en randapparatuur tot het complete stoomdistributienet.

ETS geeft cursussen op maat, levert interim personeel en begeleidt u in de aankoop van stoominstallaties.

Martechopleidingen voor cursussen, personeelstrainingen en vakliteratuur op het gebied van stoomtechniek

 
In de praktijk blijkt veel behoefte te zijn aan kennis en uitwisseling over stoom- en stoomsystemen. Vooral als het gaat om veiligheid, het stimuleren van systeemefficiency en energiebesparing. Het onafhankelijke Stoomplatform brengt daarom vanaf 1 januari 2009 betrokkenen samen. Iedereen die te maken heeft met of interesse heeft in stoom kan lid worden, vragen stellen en kennis delen. Wat kunt u met uw lidmaatschap?

  • eenvoudig in contact komen met andere betrokkenen
  • goed gëinformeerd blijven over relevante stoomthema's
  • toegang krijgen tot het unieke kenniscentrum
  • online vragen stellen aan specialisten
  • studiedagen gratis bezoeken en seminars en cursussen volgen tegen een aantrekkelijk ledentarief

Stoomplatform groep op LinkedIn   Afbeeldingsresultaat voor linkedin logo